Nagyş şekilli ýagtylykly potoloklar

Häzirki zaman dizaýnerçilik çözgütlerinde potoloklar üçin adaty bolan materiallary – gipsokartony we has häzirki zaman materiallary bilen suwamany utgaşdyrmak ýygy-ýygydan gerek bolýar. Bularyň ählisi nagyş şekilli ýagtylykly potoloklary ýaly potoloklaryň görnüşini döretdi. Olarda adatlar we döredijilik sazlaşykly utgaşýar.

TOP