BIZ HÖDÜRLEÝÄRIS

Indiki ugurlarda hyzmatlaryň doly göwrümini

Aýnadan
önümler

METALDAN
ÖNÜMLER

BUÝURMA
BOÝUNÇA MEBEL

MAHABAT WE
POLIGRAFIÝA

NÄME ÜÇIN BIZ?

Biz öz buýrujylarymyzyň gyzyklanmalaryndan we isleglerinden ugur alyp, şertnama borçlaryny doly berjaý etmek bilen Türkmenistanyň bazarynda 13 ýyldan bäri işleýäris.

HUSUSY
ÖNÜMÇILIGIMIZE EÝE

ISLENDIK ÇYLŞYRYMLY
ÖNÜMI TAÝÝARLAÝARYS

MATERIALLARYŇ GIŇ
ASSORTIMENTINI ULANÝARYS

IŞE WE HYZMATA YNSAPLY
WE AÝDYŇ BAHA

AŞGABAT WE TÜRKMENISTAN BOÝUNÇA
BUÝURMALARY ELTIP BERÝÄRIS

ÖLÇEMEKDEN GURNAMA ÇENLI
"AÇAR ASTY" IŞLEÝÄRIS

AKSIÝALAR

Biz hemişe öz müşderilerimiziň iň oňat bahalar boýunça iň oňat hili almagy üçin aksiýalary geçirýäris

    dayhoursminsec0
  • 0
  • 0
  • 0

Aşhanalar

BUÝUR GURNAMA ÜÇIN 20% ARZANLADYŞ

SORAGLAR ÝÜZE ÇYKDYMY?

Siz bilen biziň menejerimiz habarlaşar
we ähli ýüze çykan soraglara jogap berer

BIZIŇ MÜŞDERILERIMIZ

Biz öz müşderilerimiziň gymmatyny bilýäris.

TOP